Lexicon Main Search Use browser default font
 
Browse index for >> words beginning with v
 
The Lexicon contains 1172 words beginning with v
(click on word to see instances)
 
va : 2 vao : 2 va : 17 vaka : 4
vakuli : 12 vakulitoy : 2 vakva : 1 vakh : 4
vaga : 2 vagu : 17 vagula : 1 vago : 4
vagva : 116 vagva : 1 vagvaa : 1 vagvay : 6
vagvavu : 1 vaa : 7 vaa : 1 vaay : 1
vaavu : 3 va : 16 vay : 1 vau : 17
vauvu : 1 vau? : 1 vao : 1 vacu : 4
vaco : 17 vacova : 1 vacovo : 4 vacau : 2
vacvavo : 1 vaja : 4 vaju : 2 vae : 4
vao : 1 vau : 1 vathavu : 1 vatho : 3
vathva : 4 vathvae : 1 vad : 1 vadkasi : 2
vadbha : 1 vadbha : 1 vadhay : 1 vanagu : 1
vanagva : 2 vanakava : 1 vanakavay : 2 vanak : 1
vanane : 2 vani : 1 vane : 6 vanesa : 1
vanese : 1 vabi : 1 vabidea : 1 vabina : 1
vabina : 20 vabinanali : 1 vabinanal : 3 vabinanisya : 2
vabinal : 1 vabinanisya : 1 vabinay : 1 vabine : 1
vabiy : 1 vab : 7 vabna : 1 vabo : 1
vabau : 2 vamha : 1 vary : 1 vala : 1
valeto : 1 valeto : 1 valelocana : 1 vava : 6
vaa : 13 vaakra : 3 vaay : 2 vaarocana : 1
vaalocana : 2 vanukrama : 1 vanuvaa : 2 vaomanvantari : 2
vasakra : 2 vasarocana : 1 vasi : 2 vasi : 2
vasiguisiy : 1 vasiy : 1 vasisi : 2 vasisiy : 1
vassi : 3 vahana : 2 vahih : 1 vaka : 1
vaka : 1 vakaca : 1 vakaci : 2 vakaciy : 2
vakuci : 3 vakuciy : 1 vakuli : 2 vakulina : 1
vako : 2 vakta : 1 vakva : 1 vagvara : 1
vago : 1 vagva : 3 va : 1 vaa : 9
vaay : 1 vaavu : 1 va : 2 va : 1
vava : 1 vau : 2 vause : 1 vakana : 1
vagu : 9 vago : 1 vagva : 1 vamha : 1
vaca : 2 vacana : 138 vacana : 4 vacanavu : 1
vacana : 4 vacanana : 1 vacanay : 24 vacanayvu : 2
vacanavu : 2 vacanasa : 1 vacu : 1 vacyaliga : 1
vajra : 13 vajrapupa : 2 vajray : 7 vajrdi : 1
vae : 1 vaesa : 1 vaa : 1 vaa : 3
vaake : 1 vaake : 1 vai : 1 vaa : 1
vaav : 1 vaavala : 1 vaavna : 3 vaavnala : 10
vaavralagi : 1 vauvna : 4 vaijydi : 1 vau : 1
vat : 1 vata : 3 vata : 1 vattaka : 1
vattamnady : 1 vatsanbha : 1 vatha : 2 vathe : 1
vathvadoy : 1 vadann : 1 vadar : 1 vadarke : 1
vadavna : 3 vadavnala : 1 vadiyla : 1 vana : 60
vana : 1 vanagva : 2 vanakapsa : 2 vanakapsy : 1
vanak : 1 vanava : 1 vanacara : 8 vanaja : 1
vanatva : 1 vanamla : 1 vanamlik : 1 vanamuga : 1
vanamuga : 1 vanay : 9 vanavarga : 1 vanavsa : 3
vanavs : 1 vanaa : 1 vanasa : 9 vanaspati : 2
vanaspati : 1 van : 1 vani : 49 vaniy : 6
vany : 2 vane : 17 vaney : 2 vanesa : 3
vanoadhivarga : 2 vanoadhvarga : 1 vanauadhivargga : 1 vanauadhivargga : 4
vanauadhvarga : 1 vanauadhvargga : 1 vanauadhvarggasihavargga : 1 vanausadhivargga : 1
vandkasi : 1 vandbha : 1 vannagva : 2 vannevanne : 1
vapaaja : 1 vapade : 2 vapi : 6 vapiy : 2
vapra : 1 vaprakarrth : 1 vabina : 3 vab : 3
vambinannal : 1 vamb : 2 vamha : 1 vaya : 3
vayaka : 3 vayad : 1 vayasa : 3 vayasana : 1
vay : 11 vayi : 1 vayivaa : 1 vayivaka : 1
vayva : 1 vayu : 2 vayuva : 1 vara : 11
vara : 1 varagaasivo : 1 varagata : 9 varagatao : 1
varagata : 1 varagatavo : 2 varagatasi : 2 varagatasiy : 1
varagatasivo : 2 varagatasiva : 1 varagu : 1 varagva : 1
varagata : 1 varagi : 1 varag : 1 varagy : 1
varago : 1 varasya : 1 varagata : 1 varagataiy : 1
varagatasi : 2 varagatase : 2 varagitase : 1 varagu : 2
varaa : 4 varaasi : 1 varaasiy : 1 varata : 11
varada : 1 varana : 1 varaveka : 1 varasuvra : 1
varasuvla : 2 vari : 1 varhamula : 1 varua : 9
varuarjasa : 2 varuarj : 1 varuasa : 1 varuasi : 5
varuasiy : 1 varun : 2 varuo : 1 varuna : 1
varunn : 1 vara : 3 varasa : 1 varn : 1
varga : 4 varga : 1 vargajti : 1 vargasa : 2
vargo : 1 vargga : 12 vargga : 1 varggay : 1
varggasa : 7 varggasavu : 2 varggah : 2 varjjana : 1
varjjana : 1 vara : 5 varay : 2 vararap : 1
vara? : 1 var : 1 vargamdi : 1 vargame : 1
vary : 1 varrap : 1 vartta : 3 varttaka : 1
varttaka : 2 varttakdaya : 1 varttako : 3 varttana : 6
varttanajvani : 1 varttamnika : 2 varttarapa : 1 varttik : 2
varttikdaya : 1 varttikdaya : 4 varddhana : 1 varddhamna : 1
varvvara : 1 vardi : 1 varna : 2 varvna : 1
varvla : 1 vara : 4 vara : 2 varanta : 1
var : 2 varopala : 1 varha : 2 varhake : 1
vala : 3 vala : 1 valagata : 3 valagat : 1
valata : 2 valavba : 3 valtva : 1 vali : 1
val : 1 valuka? : 1 vale : 2 valkaldi : 1
valgita : 3 vall : 3 vava : 118 vava : 2
vavatsanbha : 1 vavay : 7 vavali : 2 vavcyaliga : 1
vavu : 9 vavo : 3 vaa : 9 vaikaraa : 1
vaihacaivtryagirastath : 1 vaakraa : 1 vasa : 3 vasakhu : 2
vasat : 1 vasata : 7 vasana : 1 vasanta : 2
vasabu : 1 vasay : 1 vasarocana : 1 vas : 1
vaskura : 1 vasi : 1 vasigulisi : 1 vasitva : 1
vasisi : 1 vasu : 1 vasudeva : 3 vasudevay : 1
vaseye? : 1 vaskaya : 1 vasta : 7 vastana : 3
vastay : 1 vastikarmma : 1 vastu : 180 vastu : 2
vastuo : 2 vastuna : 2 vastuni : 1 vastuy : 11
vastuvo : 1 vastu? : 1 vastu" : 1 vaste : 1
vastra : 110 vastra : 7 vastra : 1 vastrakaparha : 1
vastrakparha : 1 vastraa : 2 vastradi : 1 vastrana : 4
vastray : 4 vastrayoni : 1 vastrayonirddaastriu : 1 vastrasa : 3
vastra? : 1 vastrdi : 2 vastre : 3 vasya : 12
vahuli : 2 vahni : 3 va?cana : 1 va?ni : 1
v : 194 v : 1 va : 1 vana : 1
vu : 2 vpa : 1 vk : 4 vka : 5
vkana : 1 vkra : 1 vkra : 1 vkuci : 1
vkka : 1 vkya : 4 vkyasyditydi : 1 vkylakra : 1
vkye : 1 vkva : 8 vg : 1 vga : 1
vgvara : 2 vguji : 6 va : 6 vase : 1
vasya : 2 v : 6 v : 1 vu : 25
vuy : 1 vo : 1 vca : 3 vcaka : 9
vcay : 1 vcara : 1 vcaliga : 2 vc : 3
vcliga : 1 vcliga : 1 vcikaliga : 1 vcu : 1
vcya : 1 vcyaliga : 1 vcyaliga : 1 vcyay : 1
vcyali : 3 vcyaliga : 158 vcyaliga : 31 vcyaliga? : 1
vcyaligakha : 1 vcyaligay : 1 vcyaligasa : 2 vcyali?ga : 1
vcyaliga : 24 vcyaliga : 9 vcyaligay : 1 vcyaligasa : 1
vcyaliga? : 1 vcyalig : 1 vcy : 1 vcyliga : 1
vjapeya : 1 va : 2 va : 1 vo : 2
vosa : 1 vosa : 1 va : 1 vana : 2
vin : 1 v : 6 vta : 10 vtama : 1
vtarog : 1 vtu : 1 vttr : 1 vtsaka : 3
vda : 13 vdaa : 1 vditra : 2 vdya : 28
vdyana : 2 vdyanay : 1 vdyavo : 2 vna : 6
vna : 2 vnako : 2 vnaprastho : 1 vnamtra : 1
vnammra : 2 vnara : 1 vnaspatya : 2 vn : 3
vnyuja : 1 vnyuj : 1 vnyuj : 1 vn : 1
vno : 3 vnta : 2 vnta : 7 vpi : 1
vmaa : 1 vmana : 2 vmana : 1 vya : 9
vyay : 1 vy : 20 vyu : 44 vyu : 1
vyu : 8 vyugaa : 1 vyuna : 1 vyuy : 3
vyuvu : 1 vyuvu : 2 vyuvya : 1 vye : 10
vra : 4 vravra : 1 vraa : 2 vra? : 1
vrh : 3 vri : 1 vruki : 1 vrukisa : 3
vruksa : 4 vrttako : 1 vrtt : 7 vrtt : 1
vrtty : 2 vrnikaye : 1 vrha : 1 vrhana : 1
vla : 11 vla : 1 vlat : 1 vlana : 1
vlay : 1 vl : 7 vlva : 1 vlvu : 1
vlua : 1 vlu : 1 vle : 7 vlka : 1
vlva : 8 vv : 5 vvkray : 2 vv? : 1
vvu : 1 vvo : 1 vara : 1 varay : 1
vuki : 1 vuk : 1 vra : 8 vsa : 11
vsa : 2 vsa? : 1 vsakparha? : 1 vsagha : 1
vsatkpala : 1 vsana : 9 vsanakpaa : 1 vsandi : 1
vsara : 3 vsala : 1 vsi : 2 vsita : 2
vsit : 1 vsisi : 1 vsuki : 2 vse : 3
vsodatt : 1 vstra : 3 vspatya : 1 vsya : 10
vsra : 1 vha : 5 vhana : 8 vhana : 3
vh : 1 vhna : 1 vhin : 1 vhu : 1
vho : 4 vhlik : 1 v? : 1
vi : 1 via : 1 vidarap : 1 vidrape : 1
vidvsa : 1 vidhya : 8 vidhyavo : 1 viati : 2
viatinali : 1 viatinal : 4 vikala : 1 vikalapa : 6
vikalpa : 10 vikavu : 2 vikra : 20 vikra : 1
vikra?juras : 1 vikana : 1 vikta : 2 vikta : 2
vikti : 1 viktirmmada : 1 vikta : 1 vikrama : 2
vikraya : 1 vikriy : 3 vikata : 1 vike : 1
vikepa : 3 vigho : 1 vigni : 1 vigraha : 6
vigrahaa : 1 vighna : 6 vighni : 1 vicakaa : 4
vicaccik : 1 vicarccik : 1 vicra : 10 vicray : 1
vicrarapa : 1 vicla : 1 vicitraa : 1 vicha : 2
vicha : 1 vichandaka : 1 vichandaka : 1 vichandi : 1
vichara : 1 vichitti : 1 vichitya : 2 viju : 1
vijna : 5 vihi : 1 viaba : 1 viamba : 3
viasi : 1 viiga : 2 viiga : 1 viila : 1
vita : 1 vitarkka : 3 vitarkk : 1 vitarkva : 1
vit : 1 vitna : 3 vitikana : 2 vitau : 1
vitta : 17 vidri : 1 vidr : 4 vidrkadha? : 1
vidha : 3 vidit : 1 viddhiti : 1 vidyavanta : 2
vidyasau : 1 vidy : 20 vidyvata : 1 vidydharo : 1
vidyrni : 1 vidyvatana : 1 vidyvanta : 1 vidyv : 1
vidyvn : 2 vidysra : 1 vidyu : 4 vidyut : 4
vidyuta : 2 vidyuy : 1 vidva : 1 vidvsa : 2
vidvnsa : 4 vidhav : 2 vidht : 10 vidhtsa : 2
vidhtr : 2 vidhna : 10 vidhi : 25 vidhina : 2
vidhiy : 1 vidhi? : 1 vidhrati : 1 vidhradh : 1
vina : 1 vina : 2 vinayavata : 1 vinayavanta : 6
vin : 1 vinpe : 1 vinyakasa : 2 vinoda : 2
vindu : 2 vindhya : 1 vindhyana : 1 vindhyavo : 1
vipac : 2 vipatti : 9 vipatha : 2 vipad : 1
viparita : 2 viparta : 10 vipartasa : 1 viparti : 2
vipartti : 2 vipy : 1 vip : 3 vipra : 1
viplava : 3 vips : 1 vibhava : 1 vibhgaa : 1
vibhgana : 1 vibhtaka : 2 vibhtaka : 1 vibhtak : 1
vibhuti : 1 vibhti : 3 vibhrama : 6 vibhram : 1
vibhrnta : 2 vibhrnti : 1 vimati : 1 vimna : 5
vimnay : 9 viyad : 3 viyehana : 1 viyoga : 9
vira : 1 virabha : 1 virala : 2 virauhi : 1
virasuhi : 2 viraha : 10 vira : 4 virna : 3
virvnta : 1 viri : 2 viri : 4 viruddha : 2
virodha : 20 virodhana : 1 viryay : 1 virvvoka : 1
virvvoka : 1 virhi : 1 virhiti : 1 vila : 1
vilabita : 1 vilabita : 2 vilakha : 1 vilamba : 1
vilara : 1 vilasarap : 1 vila : 1 vilsa : 7
vilsana : 1 vilso : 1 vilepana : 4 vilepana? : 1
vilepuna : 1 viloddha : 1 viva : 1 vivda : 6
vivda : 1 vivday : 1 vivha : 5 vivh : 7
vivhsa : 1 vividhi : 1 viveki : 1 vivek : 3
vivoka : 1 vivoka : 1 vivvoka : 2 viatinal : 1
vialya : 1 viaa : 1 vikha : 3 via : 5
viia : 1 viicca : 1 viekha : 1 viena : 2
viepa : 1 vieaka : 1 vieaa : 1 viea : 110
viea : 4 viea : 15 vieaka : 2 vieaa : 11
vieaa? : 1 viea : 1 vieana : 6 vieanignavargga : 1
vieanighnavargga : 2 vieapraya : 1 vieay : 3 vieayo : 1
viearapa : 1 viearapa : 4 viearapat : 1 viearaparay : 1
viearaparape : 1 vieasa : 3 vieenighnavargga : 1 vieyanighnavarga : 3
vieyanighnavargga : 4 vieyavighnavargga : 1 vimaya : 1 viraa : 1
vivakarm : 3 vivakarmm : 3 vivaketu : 1 vivajit : 2
vivajita : 2 vivsa : 24 vivsana : 2 via : 23
viabheda : 1 viama : 2 viaya : 26 viayanaa : 1
viayasa : 1 viay : 14 viaydia : 1 viayndri : 3
viayndriya : 1 viayendr : 1 viayaindr : 1 vida : 2
viu : 1 viena : 1 viea : 1 viesa : 1
vii : 2 vih : 1 vihkhi : 1 viu : 55
viugad : 1 viuo : 1 viutva : 2 viupada : 4
viusa : 12 viusya : 4 visa : 3 visargga : 1
visarpa : 1 visavsa : 1 visaa : 1 visya : 1
visra : 1 visuri : 1 vise : 1 visea : 16
viseaa : 1 viseana : 1 visearap : 1 visesa : 2
vistara : 16 vistara : 1 vistparapo : 1 vistra : 12
vistrapo : 1 vistra : 9 vismaya : 11 visvdana : 1
visvsa : 3 visv?dana : 1 vihita : 7 vihitasa : 1
vihvala : 3 vi?a : 1
va : 1 v : 1 vs : 1 va : 7
v : 6 vcir : 1 vja : 1 ve : 2
va : 1 v : 2 vdi : 1 vvu : 1
vtarga : 5 vtarga : 1 vparita : 1 vparta : 1
vpsy : 1 vbhatsa : 1 vra : 17 vragdi : 1
vray : 5 vrahin : 1 vrya : 9 vryay : 3
vryya : 2 vryyay : 1 vryyavanta : 1 vla : 2
vay : 1 vs : 1
vu : 1 vuu : 1 vua : 2 vu : 2
vua : 2 vuntay : 1 vuvu : 2 vusa : 1
vuha : 8 vuhay : 1
v : 1 vsata : 1
vhina : 1 vda : 37 vday : 2 vdlaka : 1
vhi : 1 vka : 8 vkavik : 4 vkasa : 3
vtta : 6 vtti : 10 vtrsura : 3 vth : 6
vda : 1 vddha : 5 vddhadru : 3 vddhadruy : 2
vddhdi : 1 vddhi : 6 vddhica : 1 vdhadru : 1
vnda : 39 vnday : 2 vndavo : 1 vndriktiaye : 1
vndih : 1 vyasona : 1 vrati : 1 vrtti : 6
va : 3 vata : 1 vhai : 1
ve : 1 ve : 3 veju : 1 vee : 1
vega : 38 vegatra : 1 vegana : 8 vegay : 8
vegavanta : 2 vegal : 1 vegla : 3 vegi : 1
veey : 1 vetla : 1 vetlika : 1 vetlikabha : 1
vetlikabhta : 1 vethala : 1 veda : 69 veda : 1
veda : 1 vedan : 8 vedany : 1 vedan : 1
vedabheda : 4 veday : 24 vedaykena : 1 vedasa : 8
vedga : 1 vedikakha : 1 vedha : 1 vedhana : 1
vene : 2 vepathu : 1 vepathu : 1 vera : 24
vera : 1 verakra : 1 verasa : 3 ver : 1
vela : 7 velaklasa : 1 velamha : 1 velasa : 2
vel : 19 velu : 1 vel : 1 vele : 1
velva : 1 vea : 1 vea : 1 veao : 1
veana : 1 veavra : 1 veyavarga : 1 veyavargga : 1
vey : 21 veypanisa : 1 veyy : 5 veana : 1
vey : 1 vesa : 1 vesavra : 2 vesy : 1
vai : 2 vaikakaasi : 1 vaigla : 1 vaiurya : 2
vaitara : 2 vaithala : 2 vaidena : 1 vaideha : 3
vaidehaka : 1 vaidya : 6 vaidya : 1 vaidyay : 3
vaidyastra : 2 vairgay : 1 vairvasth : 1 vaivakaka : 1
vaiarppa : 1 vai : 1 vaiin : 1 vaiya : 65
vaiya : 1 vaiyajti : 1 vaiyay : 11 vaiyavarga : 2
vaiyavarga : 1 vaiyavargga : 1 vaiyavargga : 5 vaiyavosa : 1
vaiy : 4 vairamaasa : 3 vairava : 1 vairavaa : 4
vairavaasa : 6 vairavana : 2 vairavanasa : 7 vairavasa : 2
vaiav : 1 vaiav : 1 vaisevarga : 1 vaisesa : 1
vaihaip : 1
vo : 7 vole : 1 votvava : 3 von : 1
vopaknla : 1 voy : 1 voraguna : 2 vovu : 1
vovo : 1 vosana : 1 voha : 14 voho : 7
vohoy : 2 vohosa : 1 vohva : 3 vohvavo : 1
vo? : 1
vau : 3
vyaga : 1 vya : 1 vyajana : 1 vyajanni : 1
vyade : 1 vyakta : 33 vya : 1 vyaca : 1
vyae : 1 vyath : 4 vyathy : 1 vyanahra : 1
vyabhicra : 1 vyabhicr : 1 vyartha : 1 vyarthana : 1
vyal : 4 vyalla : 2 vyavasya : 6 vyavaharape : 3
vyavahra : 60 vyavahrape : 1 vyavahrasa : 3 vyavahva : 1
vyaana : 2 vyaanasa : 1 vyasa : 9 vyasana : 5
vyasanasa : 4 vyasta : 3 vyaha : 2 vyahi : 2
vyahip : 2 vyahivu : 1 vyahisa : 1 vykara : 1
vykaraa : 11 vykaraana : 2 vykaraasa : 4 vykaradi : 1
vykura : 1 vykula : 3 vyghrdi : 3 vydha : 1
vydhi : 7 vydhiy : 1 vyna : 2 vyparapu : 1
vypra : 10 vypraa : 1 vypri : 1 vypla : 1
vyyata : 2 vyhra : 1 vyhraa : 1 vyutthna : 1
vyutthna : 2 vyhacakra : 1 vyhacakrdi : 1 vyoma : 1
vyomavarg : 1 vyomavargga : 1 vyomavargga : 1
vrajya : 1 vrata : 33 vratavu : 1 vratiy : 2
vrat : 10 vratosa : 1 vraty : 2 vratsa : 4
vrhi : 20 vrhibheda : 1 vrhili : 1 vrh : 1
vrda : 1
vvagvahana : 1 vvaha : 1
vharrhasa : 1
 
 
Browse index for >> words beginning with v
 
Lexicon Main Search Use browser default font